FAQ

Vanliga frågor

Vad är #BeBrainPowerful®?

Hjärnhälsa är oerhört viktigt för kvinnor och män i alla åldrar att prioritera. Vi måste ta oss tid att både stimulera och vila våra hjärnor på sätt som gör att vi kan upprätthålla vår hjärnhälsa under hela livet.

Kampanjen #BeBrainPowerful® för samman kunskap, samhälle och forskning för att möta en av världens största hälsoutmaningar – kognitiv svikt och demenssjukdomar. Vi tror att det är oerhört viktigt att prioritera hjärnhälsa för kvinnor eftersom antalet kvinnor med demenssjukdom överstiger antalet män med demenssjukdom 2 till 1 globalt.

Idag lever mer än 160 000 svenskar med demenssjukdomar i Sverige som beräknas kosta minst 63 miljarder SEK per år. Socialstyrelsen förutspår att 270 000 individer kommer att leva med en diagnostiserad demenssjukdomar vid år 2030.

Vad är kognitiv svikt?

Kognitiv svikt är en term som beskriver ett tillstånd där besvär som minnesproblem, beslutssvårigheter, koncentrationssvårigheter och inlärningsbesvär påverkar en individ. Dessa problem varierar från milda till mycket besvärliga och demenssjukdomar är en av många anledningar till långvarig eller permanent kognitiv svikt.

Varför fokuserar vi på kvinnor?

Världen runt påverkas kvinnor oproportionerligt av demenssjukdomar eftersom de är mer benägna än män att utveckla demenssjukdomar under sin livstid. Ett av de viktigaste förslagen för den högre förekomsten av demenssjukdomar bland kvinnor är den längre livslängden för kvinnor.

Demenssjukdom är en utav de 10 globala dödsorsakerna för kvinnor. Vårdgivare tenderar också att vara kvinnor, då de representerar två av tre partners för demensomsorg.

Det finns ett behov av ytterligare forskning kring hur demenssjukdomar påverkar kvinnor för att förstå en förbisedd majoritet. Klicka HÄR för att lära dig mer om hur demenssjukdomar påverkar kvinnor.

Hur påverkar detta mig?

Genom att anpassa dig till riskreduktionsmetoder, baserade på den banbrytande FINGER-studien, kan du få möjlighetet att förebygga eller försena kognitiv svikt genom livsstilsförändringar över tid. Förutom positiva effekter på kognition sågs markanta förbättringar relaterade till andra kroniska sjukdomar genom att införa livsstilsförändringar samt att uppmuntra individer att föjla och förbättra sin egen hälsa. Ju mer du vet nu, desto bättre är du rustad för att upprätthålla en frisk hjärna. Det är aldrig för tidigt eller för sent att öka medvetenheten kring hjärnhälsa! Ta ansvar för din hjärna precis som du tar ansvar för att träna och äta hälsosamt.

Vad behöver jag göra?

Genom att delta i #BeBrainPowerful®s 30-dagarsutmaning i Geras Solutions app har svenska kvinnor (och män) en enastående möjlighet att tillsammans bidra till forskningen, fokuserad på kognitiv svikt, samtidigt som de stärker sin egen hjärna.
30-dagarsutmaningen är helt gratis, generöst sponsrad av vår partner Geras Solutions. Registrera dig med din information och anta utmaningen. Läs mer om hur små förändringar i dina dagliga aktiviteter kan bidra till din kognitiva hälsa.

Hur hjälper mitt deltagande?

Alzheimers sjukdom upptäcktes först 1907 av den tyske psykiatrien Dr. Alois Alzheimer. Modern neuroforskning och förståelse kring kognitiv svikt är fortfarande relativt nytt och det finns inget botemedel. För att skapa ett botemedel behöver forskare mycket data att arbeta med, medan de lär sig mer om de som påverkas av kognitiv svikt. De måste även förstå vanorna hos friska människor och de individer som kan befinna sig i riskzonen.
Genom att ladda ner Geras Solutions app bidrar du direkt till Finger Brain Health Institutes forskning. I slutändan, genom att prioritera din egen hjärnhälsa, kommer du också att hjälpa forskare att få nya insikter och perspektiv. Vad kan vara bättre än det?

Jag är inte en kvinna. Kan jag också delta?

Självklart! Ju fler som deltar i kampanjen desto bättre är chansen att hitta lösningar och främja vetenskaplig förståelse! Män och kvinnor i alla åldrar är välkomna att gå med och delta gratis!

Hur kan jag engagera mig ytterligare?

Tack så mycket för ditt engagemang i denna fråga! Vi gillar när människor är entusiastiska! Om du vill bidra på andra sätt kan du donera till Alzheimerfonden och deras långsiktiga arbete med att finansiera forskning med inriktning på sjukdomar som leder till kognitiv svikt i Sverige.

Anta vår 30-dagarsutmaning med Geras
Solutions och gör något bra för din hjärna.
Helt utan kostnad.

Hem
Hem